Julian Faulhaber

geboren 1975
born 1975
lebt und arbeitet in Berlin
works and lives in Berlin

Bitte fragen Sie in der Galerie nach dem aktuellen Lebenslauf.
Please ask the gallery for the updated CV.


Press Text
Presse Text


scroll down for more galleries


Bitte schauen Sie sich den ePaper Katalog an.
Please have a look at the ePaper catalogue.

Birgit Antoni, Peter Bialobrezski, Oliver Boberg, Juan Davila, Bernard Faucon, Julian Faulhaber, Johannes Franzen, Jårg Geismar, Gosbert Gottmann, Robert F. Hammerstiel, Cosima Hanebeck, Naoya Hatakeyama, David Hilliard, John Hilliard, Huang Min, Edgar Lissel, Liu Ding, Ken Lum, Ma Jun, Taiji Matsue, Bas Meerman, Tracey Moffatt, Wilson Shien, Michael Ziegler, Mabel Palacín, Si-Chan Park, Ren Xiaolin, Shen Liang, Hiroshi Sunairi, Arthur Tress, Javier Vallhonrat, Sandy Volz, Christian Wolter, Zhao Nengzhi